Блог

Застраховка Гаранция – какво, кога, защо

05 февруари 2021 | сподели:

автор: Виктория Бадьокова

Застрахователен консултант Виж всички статии на автора

За кого е предназначена застраховка Гаранция

Вие сте фирма, участваща в търгове по ЗОП, вие вече сте спечелили търг, е, предстои ви подписване на Договор с възложителя. И тук възниква въпросът за предоставяне  на Гаранции, съгласно изискванията на договора – за изпълнение, за авансово плащане и други. Възможностите пред вас са:

  • Блокиране на парични средства;
  • Банкова гаранция;
  • Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя;

Именно третото – Застраховка Гаранция и нейните безспорни предимства, е това, което ще разгледаме.

 

Copy of Заяви оферта тук-2

Какво представлява застраховка Гаранция

Съгласно промените в ЗОП, чл.111, ал.3, т.5 от април 2016г. стана възможно ползването на застраховка Гаранция в България. По своята същност това е хибрид между банков и застрахователен продукт. Различава се от банковата гаранция по издателя, но осигурява за изпълнителя и възложителя същата сигурност и обезпеченост. Това е тристранен договор между Изпълнител, Възложител и Застраховател, който обаче не може да съществува самостоятелно – винаги е следствие от Договора между Изпълнителя и Възложителя и съобразен с неговите стойности, срокове и изисквания. Застраховката Гаранция е предназначена за фирми, които изпълняват ОП по ЗОП. Най-често това са строителни фирми, проектанти, архитектурни бюра, доставчици на услуги по ЗОП и др.

Гаранцията по ЗОП е безусловна гаранция. Застрахователят е силно ангажирана страна по договора.  В ролята си на гарант е заинтересован от коректното изпълнение на проекта, съгласно договора между Изпълнителя и Възложителя.

Най-често ползвани са Гаранция за изпълнение, Гаранция за авансово плащане, Митническа гаранция, Гаранция за доставка на стоки и услуги, Гаранция за гаранционно обслужване.

Застраховка Гаранция не е типична застраховка – при нея, на база предоставени документи, Застрахователя прави оценка на риска за дружеството. Цената на застраховката се определя от няколко фактора – положителна оценка на риска, срок на договора, сложност на изпълнението, опит на дружеството в конкретната дейност и др. Всяка оферта се дава индивидуално на база конкретната ситуация и показатели.

Предимства на застраховка Гаранция пред банковата гаранция

  • Без блокиране на средства. Застраховка Гаранция дава възможност на фирмите да ползват оборотния капитал целево, без да се спъва бизнеса им.
  • Без налагане на тежести върху активи на фирмите и ползването им като обезпечение по гаранцията. Това облекчава бизнеса, тъй като не се изискват залози и ипотеки, не се изисква наличие на активи, както и спестява от такси по вписване и отписване в съответните регистри. Застраховка Гаранция спестява време и съществени средства.
  • От определящо значение e и времето за одобрение, офериране и издаване на застраховка Гаранция – несравнимо по-кратко от това, за Банкова гаранция. Застраховка Гаранция се сключва в рамките на няколко дни.

След като направихме този много кратък разбор на основите на застраховка Гаранция, сме сигурни, че като Изпълнител по ЗОП сте се убедили в предимствата й.

Важен акцент

Кой стои до Вас като партньор по сключването на застраховка Гаранция? Важно е да разчитате на компетентен Брокер, който в детайли познава продукта и Застрахователните компании, тъй като спецификите в случая са много. За Вас е важно колко бързо, компетентно, без излишни документи и, не на последно място, на каква цена, ще получите исканата застраховка. Ако сте прочели до тук, то вероятно търсите към кого да се обърнете. Ние с удоволствие ще се заемем!

застраховка Гаранция

сподели: