Медицинска застраховка за чужбина

Медицинска застраховка за чужбина

Намерете вашата застраховка с подходящия калкулатор
Заболяване с остро начало и прогресивен характер, налагащо спешно изследване и лечение поради внезапно възникнали болки и пряко застрашаване живота на застрахования.
Лимит по избор, до който плаща застрахователят