Финансова стабилност на превозвача

Финансова стабилност на превозвача

Прочети повече за застраховката
Намерете вашата застраховка с подходящия калкулатор

Задължителна застраховка за всички превозвачи на пътници и товари, извършващи вътрешен и международен превоз на товари или пътници. Застраховката се изисква по Наредба №11 и/или Наредба №33 и следва да се представи в Министерство на транспорта при издаване или преиздаване на лиценз.

Броят МПС са всички МПС-та, за които превозвачът ще вади копия на лиценза